Esko eLearning online.

bbertolani

Active member
Since Suite 12 looks like Esko is working only for ArtiosCad and Artpro +, there is also a shortage of people who understand and implement all those features.
 

Macmann

Well-known member
We use Esko PackEdge and Plato. Documentation is lametacular. I get the "oh you're still using those" vibe every time I log a support call. Last time they told me to address my issue in Illustrator because it's "less clunky." Can't argue with that.

Heavy sigh.
 

bbertolani

Active member
We use Esko PackEdge and Plato. Documentation is lametacular. I get the "oh you're still using those" vibe every time I log a support call. Last time they told me to address my issue in Illustrator because it's "less clunky." Can't argue with that.

Heavy sigh.

Unbelievable, I hope that in a near future the script for Illustrator can replace all those alternative software. The truth is that I have been developing some scripts running in Adobe suite since last year and already have good results.
 

TRUONG VINH TAM

New member
Các dịch vụ eLearning mới từ Esko.
Video thông tin về “Có gì mới” với ArtiosCAD và WebCenter 18.
Tự học tương tác khi làm việc với ArtPro + bằng video trực tuyến.

Kiểm tra nó tại đây ——> Esko eLearning
có vẻ như họ cần 1 ID. Tôi không thể đăng ký thành công ID đó vì tôi không mua sản phẩm của họ. Hãy giúp tôi có thể xem các khóa học này! cảm ơn
 

TRUONG VINH TAM

New member
Các dịch vụ eLearning mới từ Esko.
Video thông tin về “Có gì mới” với ArtiosCAD và WebCenter 18.
Tự học tương tác khi làm việc với ArtPro + bằng video trực tuyến.

Kiểm tra nó tại đây ——> Esko eLearning
Có vẻ như họ cần tôi có ID để đăng nhập. Nhưng tôi không làm được. Vì tôi chưa mua sản phẩm từ họ. Hãy cho tôi biết có cách nào khác để làm điều đó không? Cảm ơn!
 

What About Profitability?

Canon
What about Profitability?
Offset yields new advantages

Read All About It

   
Top